Billede af en brevdue

Når du ser...
- en flok duer i fuld fart over mark og eng
- en flok duer kredse omkring et hus
- en flok duer livligt kurre og lege på en tagryg
- en flok duer slå kolbøtter i luften af flyveglæde

så oplever du BREVDUER
og bagved står
en aktiv hobbyudøver
og en organisation


 

De danske Brevdueforeninger
Industrivej 19
3320 Skævinge
Tlf. 4828 4244
Fax. 4828 4644

DdB's nye introduktions video
DdB's nye folder
 

 

 Tilmelding Nyhedsbrev - tryk her

Information og henvendelser mv.Kontakt DdB's Sekretariat
Bestillinger, ind-/udmeldelse mv. Tryk
her

Forslag, ideer og kommentarer? Kontakt DdB's Webmaster